Moje laboratoř je novostavba z roku 2015 nacházející se v obci Popovice u Nechanic. 

Její provoz je povolen koulaudačním rozhodnutím MMHK a dotčených orgánů.

Laboratoři bylo uděleno oprávnění k poskytování zdravotních služeb Krajským úřadem Královehradeckého kraje .